Serwis klimatyzacji

Pracujemy na urządzeniu do obsługi układów klimatyzacji CLIMA9000. Urządzenie to umożliwia w pełni zautomatyzowany proces diagnostyki oraz uzupełnienia czynnika przy wykorzystaniu wbudowanej bazy pojazdów - dozowana ilość jest zgodna z zaleceniami producenta. Dodatkowo podczas procesu diagnostyki niezbędne jest odgrzybienie układu wentylacji i klimatyzacji oraz wymiana filtrów przeciwpyłkowych .


Oferujemy odgrzybianie metodą ozonową, które obejmuje odgrzybianie nawiewów klimatyzacji oraz sterylizację wnętrza auta.


Serwis układu klimatyzacji (czas trwania: około 1 godzina) obejmuje:
- Odessanie czynnika z układu
- Wytworzenie próżni
- Sprawdzenie szczelności układu
- Dodanie oleju sprężarkowego i barwnika UV
- Napełnienie układu czynnikiem
- Kontrolę działania klimatyzacji


Wszystkie operacje potwierdzone są automatycznym wydrukiem z informacją o ilości odebranego czynnika, czasem próżni, ilością odebranego i dodanego oleju, kontrastu UV, ilością napełnienia.Odessanie czynnika z układu - przegląd okresowy rozpoczyna się od "sciągnięcia" czynnika z układu klimatyzacji. Czynnik jest wtłaczany do specjalnego zbiornika, w którym jest poddawany regeneracji. Z czynnika jest oddzielany olej smarujący.

Taka sama ilość czynnika, która znajduje się w układzie klimatyzacji, jest zwracana bezpłatnie. Opłatę pobieramy za uzupełnienie brakującego czynnika.

Przykład: Do układu klimatyzacji wchodzi 600 g czynnika. Odessanego czynnika jest 400 g - opłata pobierana jest za 200 g brakującego czynnika.


Wytworzenie próżni - w opróżnionym układzie wytwarzana jest próżnia. Pierwszy cel to zagwarantowanie "ściągnięcia" praktycznie całego czynnika. Drugi to usunięcie wilgoci. W próżni temperatura wrzenia wody jest bardzo niska. wilgoć w postaci kropelek cieczy znajdująca się w układzie zamienia się w parę wodną i ta jako gaz jest wysysana z układu. Etap próżni trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Potem mierzone jest ciśnienie (około 20 minut). Jeżeli próba próżniowa daje negatywny wynik, zalecane jest przeprowadzenie azotowej próby ciśnieniowej.


Sprawdzenie szczelności układu - jeżeli próba próżniowa daje pozytywny wynik szczelności, to można z dużym prawdopodobieństwem uznać, że układ jest szczelny. Należy jednak pamiętać, że układ klimatyzacji normalnie pracuje pod dużym ciśnieniem (do 20-30 bar) i tylko azotowa próba ciśnieniowa daje pełną gwarancję potwierdzenia szczelności układu. Dlatego, jeżeli istnieje podejrzenie rozszczelnienia układu, lub była dokonywana jakakolwiek naprawa związana z otwarciem układu, konieczne jest wykonanie próby szczelności pod ciśnieniem.


Dodanie oleju sprężarkowego i barwnika UV - do przewodów, którymi popłynie czynnik, wtryskuje się najpierw odpowiednią ilość oleju smarującego (służy do smarowania sprężarki) oraz barwnika UV (ułatwia znalezienie nieszczelności w układzie).

Napełnienie układu czynnikiem - ustawienie deklarowaną ilość czynnika roboczego (wg zaleceń producenta) i uruchomienie napełniania.


Kontrola działania klimatyzacji - to ostatni etap obsługi. Uruchamiamy silnik, włączamy klimatyzację i obserwujemy wskazania manometrów mierzących ciśnienie w różnych punktach układu klimatyzacji.
AUTO-POMOC
Zamość
Świadczymy usługi całodobowej autopomocy i autoholowania

Tel. 501 473 692

Partnerzy

Kreator stron www - szybka strona internetowa